За СТРОЙКО ЕООД

СТРОЙКО ЕООД е търговско дружество със седалище гр. Трявна, ул. Индустриална 1 и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Ниш 7, ет. 3. Регистрирано с ф.д. № 582/2004 г. по описа на Габровския Окръжен съд, ЕИК 107 564 549.

Основният предмет на дейност е:

 • строителство до ключ на жилищни, административни и промишлени сгради
 • реставрация и саниране на сгради
 • инфраструктурни обекти

Дружеството притежава собствени складови бази в гр. Трявна, ул. Индустриална 1 и в с. Леденик Община Велико Търново. Собствени офиси в гр. Велико Търново, ул. Ниш 7,лека и тежка механизация.

Дружеството притежава сертифицирана интегрирана система по управление на качеството, околната среда и условия на труд по БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.

Член е на Камарата на строителите в България и е вписана Централния професионален регистър на строителите в следните групи и категории:

 • ПЪРВА ГРУПА - строежи от трета до пета категория
 • ВТОРА ГРУПА - строежи от трета и четвърта категория
 • ТРЕТА ГРУПА - строежи от трета категория
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от трета и четвърта категория
 • ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР

Като наши клиенти може да разчитате на:

 • коректност
 • компетентност
 • гарантирано качество