• Нашият имейл

Комплекс за почивка в с. Бърдени обл. Габрово

Строителство на две къщи, кухня, басейн и реставрация на съществуваща жилищна сграда.