• Нашият имейл

ЦДГ № 6 гр. Павликени

Реконструкция западно крило в център за социални услуги в общността.