Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ Д-р Петър Берон град Дебелец