Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Слънце”, гр.Велико Търново